Chào mừng bạn đến với website THPT Gò Vấp

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định 874/QĐ-BTTTT Về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20210618060408file20210617213951874qdpdf_186202111118.pdf
874/QĐ-BTTTTVăn Bản 18-06-2021
2 Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file202012011044114018011220signed11220209_112202010.pdf
4018/GDĐT-VVăn Bản 01-12-2020
3 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt26_sua_doi_tt58_1410202015.pdf
26/2020/TT-BGDĐTVăn Bản 14-10-2020
4 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 322020tt-bgddt443627_1410202014.pdf
32/2020/TT-BGDĐTVăn Bản 14-10-2020
5 Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-giao-duc-2019_1410202014.pdf
43/2019/QH14Văn Bản 14-10-2020
6 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt_sua_doi_tt58_210202015.pdf
26/2020/TT-BGDĐTVăn Bản 02-10-2020
7 Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi_thi_19ct-ttg_ve_tiep_tuc_thuc_hien_cac_bien_phap_phong_chong_dich_covid-19__26420208.pdf
Số: 19/CT-TTgVăn Bản 26-04-2020
8 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1247bgddt-gdcthssv439748_15420208.pdf
Số: 1247/BGDĐT-GDCTHSSVVăn Bản 15-04-2020
9 Về việc thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbanthuchienqd2499bgddt110201915_141020199.pdf
Số: 3515/GDĐT-TCVăn Bản 14-10-2019
THPT Gò Vấp

Địa chỉ:

Trường THPT Gò Vấp

Địa chỉ: 90A Nguyễn Thái Sơn, Phường 03, Quận Gò Vấp,Thành phố Hồ Chí Minh

Email: govapthpt2016@gmail.com

Tel: 02838945055

Điện thoại: