Chào mừng bạn đến với website THPT Gò Vấp
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 14/10/2020
Lượt đọc: 144

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Số/Ký hiệu: 26/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 26/8/2020
Ngày có hiệu lực: 11/10/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: tt26_sua_doi_tt58_1410202015.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87