Chào mừng bạn đến với website THPT Gò Vấp
Thứ năm, 16/9/2021, 22:33
Lượt đọc: 108

Hướng dẫn học sinh tự học môn Tin học - Khối 10, khối 11, khối 12 (Tuần 1-2: 06/09/2021- 17/09/2021)

Hướng dẫn học sinh tự học môn Tin học - Khối 10, khối 11, khối 12 (Tuần 1-2: 06/09/2021- 17/09/2021)

 

Hướng dẫn học sinh tự học môn Tin học - Khối 10 (Tuần 1-2: 06/09/2021- 17/09/2021)
hdthk10tuan_1-2_169202122.pdf
 
Hướng dẫn học sinh tự học môn Tin học - Khối 11 (Tuần 1-2: 06/09/2021- 17/09/2021)
 hdthk11tuan_1-2_169202122.pdf
 
 Hướng dẫn học sinh tự học môn Tin học - Khối 12 (Tuần 1-2: 06/09/2021- 17/09/2021)
 hdthk12tuan_1-2_169202122.pdf

163