Chào mừng bạn đến với website THPT Gò Vấp
Thứ ba, 14/9/2021, 11:15
Lượt đọc: 103

Hướng dẫn học sinh tự học Tuần 1 - Ngữ văn (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021)

 

Hướng dẫn học sinh tự học Tuần 1 - Ngữ văn 10 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021)
hd_tu_hoc_online_van_10_tuan_1_tu_69-119_149202111.docx
 
Hướng dẫn học sinh tự học Tuần 1 - Ngữ văn 11 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021) 
 hd_tu_hoc_online_van_11_tuan_1_tu_69-119_149202111.docx
 
Hướng dẫn học sinh tự học Tuần 1 - Ngữ văn 12 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021) 
hd_tu_hoc_online_van_12_tuan_1_tu_69-119_149202111.docx 
 

163