Chào mừng bạn đến với website THPT Gò Vấp
Thứ hai, 11/10/2021, 11:14
Lượt đọc: 49

Hướng dẫn học sinh tự học môn Tiếng Anh (Tuần 6, 7, 8)

 

 Hướng dẫn học sinh tự học môn Tiếng Anh 10 (Tuần 6, 7, 8) 
 hdhs_tu_hoc-anh_10-tuan_6_1110202111.pdf
 hdhs_tu_hoc-anh_10-tuan_7_1110202111.pdf
 hdhs_tu_hoc-anh_10-tuan_8_1110202111.pdf
 
 Hướng dẫn học sinh tự học môn Tiếng Anh 11 (Tuần 6, 7, 8)
 hdhs_tu_hoc-anh_11-tuan_6_1110202111.pdf
 hdhs_tu_hoc-anh_11-tuan_8_1110202111.pdf
 
 Hướng dẫn học sinh tự học môn Tiếng Anh 12 (Tuần 6, 7, 8)
 hdhs_tu_hoc-anh_12-tuan_6_1110202111.pdf
 hdhs_tu_hoc-anh_12-tuan_8_1110202111.pdf

88