Chào mừng bạn đến với website THPT Gò Vấp
Thứ sáu, 27/8/2021, 11:35
Lượt đọc: 933

Thời Khóa Biểu Online Năm Học 2021 - 2022 (Áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2021) (có điều chỉnh)

 

BUỔI SÁNG

Tiết 1:

Bắt đầu 7 giờ 00

Tiết 2:

Bắt đầu 7 giờ 50

  Nghỉ giải lao: 15 phút

Tiết 3:

Bắt đầu 8 giờ 50

Tiết 4:

Bắt đầu 9 giờ 40

BUỔI CHIỀU

Tiết 1:

Bắt đầu 13 giờ 00

Tiết 2:

Bắt đầu 13 giờ 50

 Nghỉ giải lao: 15 phút

Tiết 3:

Bắt đầu 14 giờ 50

Tiết 4:

Bắt đầu 15 giờ 40

 

Lưu ý:  Thời Khóa Biểu 
                            Buổi chiều 
Tiết 1 TKB tương ứng Tiết 5 hệ thống LMS
Tiết 2 TKB tương ứng Tiết 6 hệ thống LMS
Tiết 3 TKB tương ứng Tiết 7 hệ thống LMS
Tiết 4 TKB tương ứng Tiết 8 hệ thống LMS

 


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87